З гісторыі Браніслава

Прыгожыя, маляўнічыя мясціны захаваліся у ваколіцах вёскі Браніслаў да гэтага часу. Лес — дык сапраудны лес, балота — дык балота. Ціхая Случ струменіць свае неглыбокія воды, стогадовыя дубы ахоуваюць спакой лясных палян... У вёсцы і ў яе ваколіцах і сёння можна сустрэць рэшткі земляных насыпау, ці валау. Гэта старая і  даўнія умацаванні, гарадзішча: насыпы падыходзілі да самага берага Скрыпіцы, у сярэдзіне — роўны шырокі пляц, дзе размяшчаюца цяпер грамадскія будыніх. У адным яго баку была круглая падвышаная пляцоука, дзе відны вуголле, сляды дауніх пабудоў.