"Каранаваны забойца". Рускі цар Пётр І у Полацку

Петр І ўвайшоў у гісторыю як першы расійскі цар павярнуўшы Расію ад усходня-візантыйскай дэспатыі да еўрапейскай цывілізацыі. Петр І “прорубіл окно в Европу” у часы Паўночнай вайны, правеў шэраг рэформ і стварыў на еўрапейска-азіяцкіх абшарах магутную Расійскую імперыю. Сваю рэфарматарскую дзейнасць Петр І праводзіў выключна дэспатычнымі метадамі. Аб гэтым сведчаць і яго наведванне г. Полацка у часы Паўночнай вайны ў 1705 г. Гэта было другое з’яўленне Пятра І ў г. Полацку.

История Полоцка

«Мать городов белорусских», первая столица Беларуси — Полоцк — был построен на одном из маршрутов великого торгового пути «из варяг в греки», при впадении реки Полоты в Западную Двину. Полоцк — самый древний город Беларуси, наряду с Киевом и Новгородом древнейший город на славянских землях.